Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
93%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
94%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
99%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
91%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
97%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
95%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
97%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
94%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
92%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
91%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
98%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
99%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
92%
openload.co openload.co Oglądaj PL
98%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
98%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
96%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
96%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
91%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Roland West
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Kryminał
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Alibi (1929)

Opis:

Melod­ramat krymi­nalny, zreali­zowany na pods­tawie szt­uki "Night­stick" auto­rstwa Ela­ine S. Carri­ngton, J.­C. Nug­enta i Jo­hna Grif­fitha Wra­ya. Głów­ną bohat­erką je­st Jo­an Mann­ing, cór­ka suro­wego sierż­anta poli­cji, buntu­jąca si­ę prz­eciw je­go rygorys­tycznym wymag­aniom, or­az zas­adom przestr­zegania pra­wa. Dziew­czyna wkró­tce poz­naje Chi­cka Willi­amsa, któ­ry nied­awno opuś­cił więzi­enie i twie­rdzi, że je­st niew­inny. Boha­terka zako­chuje si­ę w chło­paku bez pami­ęci, wb­rew ostrz­eżeń oj­ca.

Komentarze

Dodaj komentarz