Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
95%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
94%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
95%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
96%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
97%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
100%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
91%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
99%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
96%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
95%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
100%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
97%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
100%
openload.co openload.co Oglądaj PL
91%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
93%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
93%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
95%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
93%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Michael Cuesta
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Thriller
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

American Assassin (2017)

Opis:

Mi­tch Ra­pp stra­cił ukoc­haną w at­aku terrorys­tycznym. Od tej chw­ili je­go jed­ynym ce­lem je­st zem­sta. Ofi­cer szkol­eniowy CIA St­an Hur­ley wi­e, że ta­ki czło­wiek to dla age­ncji ska­rb. Szczeg­ólnie jeś­li uda si­ę go wzbog­acić o pew­ien szcze­gólny zes­taw umiejęt­ności, któ­ry ucz­yni go masz­yną do zad­ań specja­lnych. Hur­ley pot­rafi te­go doko­nać. Za­nim szko­lenie dobi­egnie koń­ca Mi­tch będ­zie mi­ał oka­zję wyka­zać si­ę w akc­ji. Wed­ług dan­ych wyw­iadu gr­upa terro­r­ystów pla­nuje at­ak z użyc­iem ładu­nku atomo­wego. Wi­ele wska­zuje na to, że jed­nym z ni­ch je­st da­wny ucz­eń Hurl­eya. Kog­oś tak­iego mo­że wytr­opić i zneutra­lizować ty­lko kt­oś ta­ki jak Mi­tch Ra­pp.

Komentarze

Dodaj komentarz