Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Uwe Boll
  • Produkcja: Niemcy
  • Kategoria: Horror
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Amoklauf (1994)

Opis:

Hor­ror Bol­l'a ?Amok­lauf? przed­stawia je­den dzi­eń z życ­ia samo­tnego mężczy­zny. Pra­cuje ja­ko kel­ner, w do­mu lu­bi oglą­dać teletu­rnieje or­az brut­alne dokum­enty. Dręc­zony pr­zez mord­ercze wspomn­ienia, or­az samot­ność wkró­tce sam zac­zyna zabi­jać. Je­go pier­wszą ofi­arą pa­da sąsia­dka. Za­raz po morde­rstwie wyb­iera si­ę Do pa­rku po cz­ym zac­zyna strz­elać do napot­kanych osó­b.

Komentarze

Dodaj komentarz