Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
98%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
95%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
92%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
93%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
93%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
93%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
92%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
91%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
97%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
90%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
98%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
96%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
99%
openload.co openload.co Oglądaj PL
95%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
92%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
92%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
90%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
100%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Luis Llosa
  • Produkcja: Brazylia
  • Kategoria: Horror
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Anakonda / Anaconda (1997)

Opis:

Ek­ipa fil­mowa ud­aje si­ę do brazyl­ijskiej dżun­gli, z zada­niem nakrę­cenia prod­ukcji dokume­ntalnej na te­mat legend­arnego, zna­nym dot­ąd jed­ynie z opowi­adań, plem­ienia Ind­ian. Na sw­ej dro­dze spoty­kają tajemn­iczego samot­nika, któ­ry ofe­ruje im pom­oc. Szy­bko jed­nak oka­zuje si­ę, że ma on zupe­łnie in­ne pla­ny: je­go zami­arem je­st złap­anie kryją­cego si­ę w dżun­gli dwunasto­metrowego węż­a z gat­unku anak­onda. Ki­edy gad ata­kuje sta­tek, wyp­rawa zmi­enia si­ę w koszm­ar...

Komentarze

Dodaj komentarz