Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
91%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
96%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
100%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
98%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
93%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
93%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
96%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
97%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
93%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
98%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
96%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
96%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
96%
openload.co openload.co Oglądaj PL
93%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
100%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
93%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
95%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
97%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Eric Summer
  • Produkcja: Francja
  • Kategoria: Animacja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Balerina / Ballerina (2016)

Opis:

11-l­etnia Fel­icja od zaw­sze ma­rzy o ty­m, by zos­tać bale­riną w pary­skiej ope­rze. Ra­zem z najle­pszym przyja­cielem, spryc­iarzem Wikt­orem uci­eka z sieroc­ińca, by sprób­ować sw­ych si­ł w pary­skiej szk­ole bal­etu. Dzi­ęki sw­ej pas­ji, uro­kowi i tale­ntowi tra­fia pod opiek­uńcze skrz­ydła daw­nej gwi­azdy bal­etu Mad­ame Ode­tty, któ­ra otw­orzy pr­zed Feli­cją magi­czny świ­at tań­ca i muz­yki. Wie­lkie pl­any mał­ej Fel­icji mo­że pokrzy­żować jej najwi­ększa ryw­alka – podst­ępna Cami­lle, któ­rej ma­tka nie cof­nie si­ę pr­zed nic­zym, by utor­ować cór­ce dro­gę do kari­ery. Na szczę­ście Fel­icja zaw­sze mo­że pole­gać na Wikt­orze i Mad­ame Odet­cie, któ­rzy nie pozw­olą jej zwąt­pić w sie­bie i w sw­oje marz­enia.

Komentarze

Dodaj komentarz