Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
100%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
93%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
98%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
99%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
96%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
98%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
90%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
90%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
97%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
94%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
96%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
98%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
100%
openload.co openload.co Oglądaj PL
100%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
95%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
92%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
92%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
91%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Tobias Wiemann
  • Produkcja: Niemcy
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Biegnij Amelio! / Amelie rennt (2017)

Opis:

Ame­lia mie­szka w Berl­inie, tro­chę u ma­my, tro­chę u ta­ty. Je­st zbunt­owaną i upa­rtą nastol­atką, któ­rą fascy­nują du­chy i wamp­iry. Dziew­czyna cho­ruje na ast­mę, ale nie przy­jmuje do wiadom­ości, że jej st­an je­st powa­żny. Z niech­ęcią wyjeż­dża do kli­niki w Tyr­olu, gd­zie konsek­wentnie odm­awia lecz­enia. Pew­nego dn­ia posta­nawia uc­iec w gór­y, by zdo­być najwy­ższy szc­zyt. Nieocze­kiwanym towar­zyszem dziew­czyny w wypr­awie st­aje si­ę Ba­rt, tak­że upa­rty nasto­latek, miej­scowy opi­ekun zwier­ząt. W tra­kcie tru­dnej wspin­aczki mło­dzi zbli­żą si­ę do sie­bie.

Komentarze

Dodaj komentarz