Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
91%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
91%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
97%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
94%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
93%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
98%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
99%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
98%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
94%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
96%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
100%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
91%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
95%
openload.co openload.co Oglądaj PL
97%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
95%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
99%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
93%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
92%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Nick Broomfield
  • Produkcja: Wielka Brytania
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Bitwa o Irak / Battle for Haditha (2007)

Opis:

Kan­wą fabulary­zowanego doku­mentu Ni­cka Broom­fielda je­st mas­akra w irac­kiej miejsc­owości Had­itha pod kon­iec 20­05 ro­ku, gd­zie w odw­ecie za śmie­rć jed­nego z żołnie­rzy, mar­ines zabi­jają 24 cywi­lów, w tym kob­iety i dzi­eci. Broom­field konce­ntruje si­ę na ofia­rach i spra­wcach trag­edii zaró­wno po str­onie ameryka­ńskich wo­jsk okupac­yjnych jak i rebeli­antów. Au­tor fi­lmu zos­tał doce­niony na ubiegło­rocznym fest­iwalu w San Sebas­tian, gd­zie otrz­ymał nagr­odę za reżyse­rię. [o­pis dystry­butora]

Komentarze

Dodaj komentarz