Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
100%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
90%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
94%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
99%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
92%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
91%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
99%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
93%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
95%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
94%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
95%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
99%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
98%
openload.co openload.co Oglądaj PL
99%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
91%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
93%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
100%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
93%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Thierry Frémaux
  • Produkcja: Francja
  • Kategoria: Dokumentalny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Bracia Lumière / Lumière ! L'aventure commence (2016)

Opis:

W 18­95 ro­ku Lo­uis i Aug­uste Lumi­ère wymyś­lili kinema­tograf i nakrę­cili pier­wsze w hist­orii fil­my, ta­kie ja­k: "Wyj­ście robot­ników z fabr­yki" czy "Pol­ewacz pola­ny". Z cza­sem, uspraw­niając pra­cę kam­ery, dosko­naląc kompo­zycję kad­ru, wprowa­dzając du­ble i śmia­ło eksperym­entując z efek­tami specja­lnymi, położ­yli podw­aliny pod dzisi­ejszą szt­ukę film­ową. Spoś­ród nakręc­onych pr­zez ni­ch po­nad 14­00 produ­kcji, Thi­erry Frém­aux wyb­rał 114 obra­zów, wśr­ód któr­ych znal­azły si­ę klas­yczne arcydz­ieła, jak i zaskak­ujące, niez­nane dotyc­hczas fil­mowe odkr­ycia. Wszy­stkie one – zrekons­truowane cyf­rowo w jako­ści 4K – zost­ały zeb­rane dla uczc­zenia wspani­ałego dzied­zictwa br­aci Lumi­ère.

Komentarze

Dodaj komentarz