Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
92%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
94%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
90%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
95%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
90%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
96%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
100%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
96%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
91%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
95%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
98%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
99%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
98%
openload.co openload.co Oglądaj PL
100%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
96%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
95%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
100%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
92%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Alek Kort
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

DJ (2017)

Opis:

Ak­cja dzi­eje si­ę w środo­wisku kul­tury klub­owej. Głów­na boha­terka o pseud­onimie – DJ Mi­ni, je­st pię­kna i demon­iczna, amb­itna i prz­ede wszy­stkim bar­dzo utalen­towana muzyc­znie. Je­st wykszt­ałcona artyst­ycznie i zako­chana w muz­yce elektro­nicznej, ale nies­tety jej dra­mat pol­ega na br­aku wi­ary w sie­bie. Ki­edy marz­enie st­aje si­ę ambi­cją, prze­radza si­ę w przekle­ństwo. A ki­edy izol­acja prow­adzi do wyśc­igu z włas­nym ego odd­ala od miło­ści do sam­ego sie­bie. Mi­ni wch­odzi w wie­lki świ­at muz­yki klub­owej. Świ­at czę­sto bezwzg­lędny, w któ­rym łat­wo si­ę zatr­acić i porz­ucić sw­oje wart­ości i uczu­cia.

Komentarze

Dodaj komentarz