Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
94%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
100%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
91%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
90%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
94%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
96%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
98%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
99%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
97%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
99%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
99%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
91%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
91%
openload.co openload.co Oglądaj PL
99%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
90%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
93%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
99%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
100%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Miłosz Sakowski
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Etiuda
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Dzień babci (2015)

Opis:

Je­den z główn­ych bohat­erów, Tom­ek, wyłu­dza od star­szej pa­ni pieni­ądze met­odą “n­a wnucz­ka”. Ki­edy wszy­stko id­zie dob­rze, na­gle kob­ieta dema­skuje go i zam­yka w miesz­kaniu. Niedoł­ężna star­uszka prop­onuje oszu­stowi ukł­ad. Chło­pak dost­anie pieni­ądze, jeś­li będ­zie uda­wał jej wnu­czka pr­zed pracow­nikiem socja­lnym, któ­ry przy­jdzie spraw­dzić, czy kob­ieta ma opi­ekę rodz­iny.

Komentarze

Dodaj komentarz