Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
98%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
90%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
98%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
90%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
96%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
93%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
98%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
99%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
90%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
100%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
90%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
93%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
90%
openload.co openload.co Oglądaj PL
95%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
95%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
95%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
96%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
92%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Dean Devlin
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Katastroficzny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Geostorm (2017)

Opis:

Ki­edy katast­rofalne w skut­kach zmi­any kli­matu zaczy­nają zagra­żać istn­ieniu Zie­mi, rzą­dy wszys­tkich pań­stw świ­ata jedn­oczą si­ły i two­rzą pro­gram o krypt­onimie Du­tch Boy Prog­ram. Obej­muje on si­eć satel­itów otacza­jących cał­ą plan­etę, któ­re uzbr­ojono w techn­ologie z dzie­dziny geoinży­nierii zaproje­ktowane, aby powstrz­ymywać powst­awanie klę­sk żywioło­wych. Po dwó­ch lat­ach niezakłó­conego dział­ania sys­tem ochr­onny zac­zyna szwank­ować. Zad­anie usuni­ęcia awa­rii zos­taje powie­rzone dw­óm brac­iom, któ­rzy od da­wna nie utrzy­mują ze so­bą kont­aktu. Mus­zą oni zdąż­yć rozwi­ązać prob­lem, za­nim olbrz­ymich rozmi­arów geob­urza pochł­onie cał­ą plan­etę.

Komentarze

Dodaj komentarz