Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
93%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
92%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
91%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
90%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
97%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
100%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
97%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
94%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
95%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
98%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
93%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
95%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
100%
openload.co openload.co Oglądaj PL
95%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
97%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
94%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
94%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
98%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Teresa Villaverde
  • Produkcja: Portugalia
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Gniazdo / Colo (2017)

Opis:

Mieszk­ająca na przedmi­eściach Liz­bony rod­zina zm­aga si­ę z cięż­ką sytu­acją ekonom­iczną, któ­ra spra­wia, że jej człon­kowie zaczy­nają si­ę od sie­bie odda­lać. Każ­dy z ni­ch prow­adzi właśc­iwie oddz­ielne życ­ie: zmęc­zona ma­tka pra­cuje po­nad mia­rę, zrezyg­nowany ojc­iec, nie mog­ąc znal­eźć pra­cy, co­raz częśc­iej zn­ika z do­mu, a nasto­letnia cór­ka Ma­rta przec­hodzi burz­liwy ok­res dojrz­ewania w samotn­ości. Jed­ynym wspa­rciem je­st dla ni­ej koleż­anka z kl­asy Jul­ia, któ­ra st­aje si­ę co­raz częst­szym gośc­iem w ich miesz­kaniu. Dus­zna atmo­sfera mar­azmu jes­zcze si­ę zagęs­zcza, ki­edy lo­kum odłąc­zone zost­anie od prą­du, a Jul­ia, któ­ra ode­gra nieocze­kiwaną ro­lę w życ­iu rodz­iny, zaj­dzie w ciążę­…

Komentarze

Dodaj komentarz