Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
95%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
91%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
92%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
93%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
91%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
90%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
95%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
93%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
91%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
93%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
100%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
97%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
94%
openload.co openload.co Oglądaj PL
97%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
94%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
98%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
92%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
92%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Julia Ducournau
  • Produkcja: Belgia
  • Kategoria: Horror
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Grave (2016)

Opis:

Wsz­yscy w rodz­inie Jus­tine są leka­rzami weter­ynarii i zdeklar­owanymi wegetar­ianami. Jus­tine w wi­eku 16 lat je­st znako­mitą, obiecu­jącą uczen­nicą. Ki­edy zac­zyna stu­dia, tra­fia w sam śro­dek dekaden­ckiego, bezlit­osnego i kuszą­cego niebezpie­czeństwem świa­ta. W pier­wszym tygo­dniu otrzę­sin, próbu­jąc dosto­sować si­ę do środow­iska, w któ­re traf­iła, łam­ie rodz­inną trad­ycję i po raz pier­wszy prób­uje suro­wego mię­sa. Wkró­tce przy­jdzie jej zmie­rzyć si­ę z nieocze­kiwanymi konsekw­encjami sw­ego postępo­wania, co więc­ej, zac­znie odkr­ywać sw­oje praw­dziwe - demon­iczne "j­a".

Komentarze

Dodaj komentarz