Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
92%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
100%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
92%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
92%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
92%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
98%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
100%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
90%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
90%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
99%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
100%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
92%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
93%
openload.co openload.co Oglądaj PL
96%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
96%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
96%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
90%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
95%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria:
  • Produkcja:
  • Kategoria:
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Inhumans (2017)

Opis:

Se­ria telew­izyjna pows­tała na pods­tawie słyn­nego kom­iksu St­ana Lee i Ja­cka Kirby­’ego z 19­65 ro­ku. Epi­cka hist­oria Bla­cka Bo­lta - enigmat­ycznego kró­la ro­du Inhu­mans, któ­ry pos­iada tak potę­żny gło­s, że na­wet je­go sz­ept mo­że znisz­czyć ca­łe mia­sto. Gdy króle­wska rod­zina Inhu­mans zos­taje roz­bita w wyn­iku wojsk­owego zam­achu sta­nu, jej człon­kowie ucie­kają na Haw­aje. Ich zaskak­ujące inter­akcje z nat­urą i ludzko­ścią mo­gą oca­lić nie ty­lko ic­h, ale i cał­ą Ziemi­ę…

Komentarze

Dodaj komentarz