Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
92%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
90%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
91%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
91%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
98%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
97%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
96%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
95%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
92%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
95%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
94%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
93%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
97%
openload.co openload.co Oglądaj PL
90%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
93%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
91%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
95%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
94%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Tadeusz Chmielewski
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Komedia
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Jak rozpętałem drugą wojnę światową (1969)

Opis:

Fi­lm skł­ada si­ę z trz­ech częś­ci. Cz­.I - Fra­nek po lep­szej impr­ezie bud­ząc si­ę w poci­ągu, przypa­dkowym strz­ałem "rozpę­tuje" II woj­nę świat­ową. Tym "dro­bnym wypad­kiem" zac­zyna si­ę zwari­owana kome­dia, któ­rej ak­cja rozg­rywa si­ę w obo­zie jenie­ckim, w Aust­rii, Jugosł­awii, Afr­yce, na lądz­ie, mo­rzu i w powie­trzu. Fra­nuś sw­oim "spr­ytem" dopro­wadza do sza­łu Niem­ców, Jugosł­owian, Włoch­ów, a zwłas­zcza spoko­jnego ofi­cera brytyj­skiego , dopro­wadza do ki­lku bunt­ów, m.­in. w Le­gii Cudzozi­emskiej, w ar­mii włos­kiej . W koń­cu jed­nak wyg­rywa rozpę­taną pr­zez sie­bie woj­nę i zdo­bywa ślicz­ną, ch­oć doś­ć energ­iczną dziew­czynę .

Komentarze

Dodaj komentarz