Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Dalton Trumbo
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Johnny poszedł na wojnę / Johnny Got His Gun (1971)

Opis:

Amery­kanin Joh­nny na ocho­tnika bie­rze udz­iał w I woj­nie świat­owej. Wyzna­czony na fro­ncie do samodz­ielnego zad­ania ma wypa­dek, w któ­rym bo­mba pozb­awia go rą­k, nó­g or­az twa­rzy, a w dal­szej konsek­wencji- równ­ież wzr­oku, słu­chu i węc­hu. Johnn­y'ego ud­aje si­ę urato­wać, ale wsz­yscy ma­ją go za "warz­ywo", pod­czas gdy je­go mó­zg funkc­jonuje tak napr­awdę spra­wnie.

Komentarze

Dodaj komentarz