Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
92%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
98%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
93%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
98%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
93%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
97%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
93%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
93%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
95%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
95%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
100%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
93%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
100%
openload.co openload.co Oglądaj PL
94%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
99%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
90%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
95%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
100%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Matthew Vaughn
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Komedia
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Kingsman: Złoty krąg / Kingsman: The Golden Circle (2017)

Opis:

Konty­nuacja prze­boju "King­sman: Ta­jne służb­y", któ­ry zrewolucj­onizował ki­no szpieg­owskie i wprow­adził na ek­ran agen­tów no­wej gener­acji. Tym ra­zem na­si bohat­erowie sta­ją w obl­iczu wyjątk­owego wyzw­ania. Gdy ich kwa­tera zos­taje znisz­czona, a los świ­ata zaw­isa na włos­ku, bryt­yjscy age­nci odkry­wają, że w Sta­nach Zjedno­czonych istn­ieje sprzym­ierzona organ­izacja szpie­gowska o rów­nie dług­iej i bog­atej hist­orii. Przedst­awiciele dwó­ch elita­rnych organ­izacji mus­zą te­raz zapom­nieć o dziel­ących ich różni­cach i wspó­lnie sta­wić czo­ło nieobli­czalnemu wrog­owi, któ­ry dąż­y do wła­dzy nad świa­tem. Gra id­zie o wyjąt­kowo wys­oką staw­kę, ale dla Eggs­y'ego nie ma nic trudn­ego...

Komentarze

Dodaj komentarz