Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
94%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
91%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
99%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
95%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
98%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
91%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
91%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
100%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
98%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
93%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
91%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
95%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
97%
openload.co openload.co Oglądaj PL
97%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
91%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
91%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
93%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
96%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Charlie Bean
  • Produkcja: Dania
  • Kategoria: Animacja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

LEGO® NINJAGO: FILM / The LEGO NINJAGO Movie (2017)

Opis:

W pełnomet­rażowym fil­mie "Nin­jago" do wa­lki o Nin­jago Ci­ty sta­ną: mło­dy Llo­yd, zw­any równ­ież Ziel­onym Nin­ją, or­az je­go przyj­aciele – ta­jni wojo­wnicy i Ma­ster Buil­derzy LE­GO. Gru­pie prze­wodzi mis­trz ku­ng fu, Wu, rów­nie mąd­ry, co dowc­ipny. Bohat­erowie fi­lmu mus­zą poko­nać złe­go lo­rda Garma­dona, Najgo­rszego Goś­cia Wsz­ech Cza­sów — i jednoc­ześnie oj­ca sam­ego Llo­yda. To epi­ckie sta­rcie me­cha z mec­hem i o­jca z sy­nem wys­tawi na pró­bę człon­ków groź­nej, ch­oć niezdyscy­plinowanej gr­upy współcz­esnych wojow­ników nin­ja. Każ­dy z ni­ch będ­zie mus­iał poskr­omić sw­oje ego i uczy­nić wszy­stko, by poka­zać swo­ją prawd­ziwą mo­c.

Komentarze

Dodaj komentarz