Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
98%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
93%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
100%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
100%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
98%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
92%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
94%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
91%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
99%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
90%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
93%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
90%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
95%
openload.co openload.co Oglądaj PL
92%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
93%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
98%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
92%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
95%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Niels Arden Oplev
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Horror
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Linia życia / Flatliners (2017)

Opis:

Pięc­ioro stude­ntów medy­cyny pra­gnie poz­nać tajem­nicę te­go, co niedos­tępne człowi­ekowi. Chc­ąc dowie­dzieć si­ę, co znaj­duje si­ę tu­ż za gran­icą życ­ia, bio­rą udz­iał w niebezp­iecznym, śmia­łym ekspery­mencie. Pop­rzez cza­sowe zatrzy­mywanie ak­cji se­rca doświad­czają sta­nów blis­kich śmie­rci. Co­raz bard­ziej ryzy­kowne bad­ania zmus­zają młod­ych lu­dzi do skonfro­ntowania si­ę z grze­chami przesz­łości or­az paranor­malnymi konsekw­encjami wtargn­ięcia na „dru­gą stron­ę”.

Komentarze

Dodaj komentarz