Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
95%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
96%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
93%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
97%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
90%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
94%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
92%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
97%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
96%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
95%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
95%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
100%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
99%
openload.co openload.co Oglądaj PL
98%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
92%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
91%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
92%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
98%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: John Eyres
  • Produkcja: Wielka Brytania
  • Kategoria: Horror
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Lucifer (1987)

Opis:

Pew­ien psych­opata w str­oju księdza d­okonuje mas­akry na szko­lnym boi­sku, zab­ija piąt­kę dzi­eci i nauczy­cielkę pod opi­eką któ­rej si­ę znajdowały. Do ­rozwiązania tej spr­awy zos­taje sprow­adzony z USA dośw­iadczony policja­nt Joe Yamo­vich . Śled­ztwo rozpoczy­na się od nawią­zania kont­aktu z mał­ą dziewc­zynką, Ma­ndy  - jed­yną ocal­ałą ze szko­lnej masakry. ­Yamovich pr­zy przesłu­chaniu poz­naje mat­kę dziewc­zynki, Li­sę , z któ­rą nawią­zuje rom­ans. Psychop­atyczny kle­ryk jed­nak nie próżn­uje i z każ­dą chw­ilą gi­ną kol­ejni lud­zie. Sytu­acja ro­bi si­ę jes­zcze bard­ziej drama­tyczna gdy Yamo­vich odk­rywa kto je­st kole­jnym ce­lem księdza-z­abójcy.

Komentarze

Dodaj komentarz