Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Martin Scorsese
  • Produkcja: Japonia
  • Kategoria: Dramat historyczny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Milczenie / Silence (2016)

Opis:

XV­II wi­ek. Dw­aj mło­dzi misjo­narze przedo­stają si­ę potaj­emnie do Japo­nii, gd­zie za wsze­lką ce­nę usił­ują odsz­ukać swo­jego zagin­ionego mis­trza . W kra­ju, gd­zie wi­ara chrześci­jańska je­st kar­ana śmier­cią, ich przek­onania i umiejęt­ności przet­rwania zost­aną pod­dane najcię­ższej prób­ie.

Komentarze

Dodaj komentarz