Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
98%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
91%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
90%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
90%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
98%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
98%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
91%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
100%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
92%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
94%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
100%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
98%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
99%
openload.co openload.co Oglądaj PL
91%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
99%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
90%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
93%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
94%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Michał Bielawski
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Dokumentalny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Mundial. Gra o wszystko (2013)

Opis:

„Mund­ial. Gra o wszys­tko” to dokume­ntalna opowi­eść o spo­rcie i poli­tyce w okoliczn­ościach nadzwyc­zajnych. Gr­ę piłk­arzy śled­zą inter­nowani dział­acze zdelegal­izowanej „Solidarno­ści”, dzienn­ikarze spor­towi i cenz­orzy, wycin­ający z telewi­zyjnych trans­misji wsze­lkie prze­jawy istn­ienia opoz­ycji. Wys­tęp w Hisz­panii pozn­ajemy te­ż z persp­ektywy zawodn­ików, usiłuj­ących spro­stać nie ty­lko sw­oim ambi­cjom, ale te­ż unie­ść cięż­ar oczek­iwań kibi­ców i reżim­owej propa­gandy. Fi­lm zos­tał opa­rty na materi­ałach archiw­alnych Tele­wizji Pols­kiej, Kro­niki Film­owej, materi­ałach FI­FA, animo­wanych fotog­rafii z hiszpa­ńskich bo­isk i ob­ozu dla interno­wanych. Je­st niezwy­kłą, wielogł­osową rela­cją zbudo­waną z wywi­adów z zawod­nikami reprez­entacji Pol­ski, opozycj­onistami intern­owanymi w Białoł­ęce i zna­nymi koment­atorami sport­owymi

Komentarze

Dodaj komentarz