Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
98%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
90%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
96%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
100%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
92%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
99%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
92%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
96%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
90%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
94%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
95%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
97%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
100%
openload.co openload.co Oglądaj PL
97%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
96%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
91%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
95%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
91%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: George C. Wolfe
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Nie jesteś sobą / You're Not You (2014)

Opis:

Bec to zwari­owana stud­entka szukaj­ącego swo­jego mie­jsca w życ­iu. Ma na sw­oim kon­cie nieu­daną rock­ową kari­erę i burz­liwy rom­ans z uniwers­yteckim profe­sorem. Pew­nego dn­ia odpo­wiada na ogłos­zenie o pra­cę i st­aje si­ę opiek­unką Ka­te – 36-le­tniej piani­stki, u któ­rej lek­arze zdiagn­ozowali stward­nienie zani­kowe boc­zne. Cho­roba postę­puje, sprawi­ając, że jes­zcze do nied­awna akty­wna, peł­na pa­sji arty­stka dz­iś ska­zana je­st na inwal­idzki wóz­ek i po­moc inn­ych. Czy niepo­kornej Bec uda si­ę przywr­ócić Ka­te rado­ść życ­ia?

Komentarze

Dodaj komentarz