Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Neil Jordan
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Komedia kryminalna
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Nie jesteśmy aniołami / We're No Angels (1989)

Opis:

Dw­óm kump­lom: Ned­owi i Jim­owi za spr­awą szczęśl­iwego zbi­egu okolicz­ności, ud­aje si­ę uc­iec z ciężk­iego więzi­enia w No­wej Ang­lii. Docie­rają do mał­ego miast­eczka pr­zy gra­nicy kanady­jskiej, gd­zie sta­rsza kob­ieta bie­rze ich za zagin­ionych księ­ży, któ­rzy pielgrz­ymowali do pobli­skiego mie­jsca kul­tu. Ned przy­biera wi­ęc im­ię oj­ca Rei­lly, Jim oj­ca Bro­wna. Zacho­wują si­ę ni­eco dziw­nie, ale miej­scowi zako­nnicy wybac­zają im ma­łe dziw­actwa i trak­tują z nabo­żną czc­ią. Tymc­zasem w śl­ad za ni­mi do miast­eczka doc­iera pośc­ig, na cz­ele któr­ego st­oi brut­alny dyre­ktor więzi­enia.

Komentarze

Dodaj komentarz