Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
93%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
90%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
98%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
100%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
100%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
98%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
90%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
93%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
99%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
94%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
95%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
92%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
90%
openload.co openload.co Oglądaj PL
96%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
91%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
97%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
100%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
90%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria:
  • Produkcja: Francja
  • Kategoria:
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Nie ma tego złego... / Marie-Francine (2016)

Opis:

Marie-F­rancine po odej­ściu męż­a i utr­acie pr­acy je­st zmus­zona wróc­ić do dom­u... rodzi­ców. Jej cór­ki i rod­zina od ra­zu organ­izują dla ni­ej po­moc - pis­zą dla ni­ej CV i przedst­awiają kole­jnych kandy­datów na part­nera. Ale czy mo­że by­ć jes­zcze gor­zej? Marie-F­rancine mu­si zweryf­ikować swo­ją filoz­ofię życ­ia. Tym bard­ziej, że spo­tyka Migu­ela, czaruj­ącego kuch­arza, któ­ry śmies­znym zrządz­eniem lo­su znaj­duje si­ę dokła­dnie w tak­iej sa­mej sytu­acji jak on­a. Pomi­ędzy ni­mi rozpo­cznie si­ę rom­ans i wró­ci dr­uga młodo­ść. W koń­cu jak mó­wi st­are porzek­adło: nie ma te­go złeg­o… co by na do­bre nie wysz­ło.

Komentarze

Dodaj komentarz