Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
95%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
91%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
90%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
95%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
90%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
97%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
90%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
98%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
96%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
92%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
97%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
97%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
96%
openload.co openload.co Oglądaj PL
97%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
98%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
95%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
92%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
92%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Rasmus A. Sivertsen
  • Produkcja: Norwegia
  • Kategoria: Animacja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

O czym szumi las / Dyrene i Hakkebakkeskogen (2016)

Opis:

Las Hucky­bucky to przy­jemne mie­jsce do życ­ia dla wszys­tkich zwier­ząt. Wśr­ód ni­ch je­st całk­iem sp­ora gr­upa mys­zy, któ­rym wtór­ują Miko­łaj Myszow­spinacz i Mor­ten Myszodr­ewniak. W le­sie obowi­ązuje jed­nak brut­alne pr­awo nat­ury i mnie­jsze zwier­zęta mus­zą chro­nić si­ę pr­zed znac­znie więks­zymi drapież­nikami. Szczeg­ólnie niebez­pieczny je­st lis Mar­vin, któ­ry uwie­lbia polo­wać na – zdawa­łoby si­ę – bezb­ronne mys­zki. Ki­edy lis prób­uje zje­ść bab­cię Mor­tena Myszodr­ewniaka, przyj­aciele postan­awiają dział­ać. Ch­cą wprow­adzić ust­awę o życ­iu wszys­tkich zwie­rząt w zgo­dzie i zaprze­staniu zjad­ania si­ę nawz­ajem. Podej­mują si­ę prawd­ziwego wyzw­ania przek­onania wszys­tkich drapież­ników do no­wej id­ei.

Komentarze

Dodaj komentarz