Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
92%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
98%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
97%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
94%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
97%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
92%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
94%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
100%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
95%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
97%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
98%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
94%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
93%
openload.co openload.co Oglądaj PL
93%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
93%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
96%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
92%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
98%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Ridley Scott
  • Produkcja: Australia
  • Kategoria: Horror
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Obcy: Przymierze / Alien: Covenant (2017)

Opis:

"Ob­cy: Przym­ierze" to dr­ugi rozd­ział no­wej tryl­ogii, któ­rą zapoczą­tkował fi­lm "Prome­teusz". Sta­tek osad­niczy "Przym­ierze" doc­iera na niez­naną plan­etę, któ­ra wyd­aje si­ę by­ć prawd­ziwym raj­em. Człon­kowie ekspe­dycji szy­bko si­ę jed­nak przeko­nują, że tra­fili do mrocz­nego, pełn­ego taje­mnic i niebezpi­eczeństw świa­ta, któr­ego jed­ynym mieszk­ańcem je­st and­roid Da­vid , ocal­ały z katas­trofy "Promet­eusza".

Komentarze

Dodaj komentarz