Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
96%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
98%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
90%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
91%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
97%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
98%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
90%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
91%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
97%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
100%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
100%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
98%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
94%
openload.co openload.co Oglądaj PL
93%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
94%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
91%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
97%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
98%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Tun Fei Mou
  • Produkcja: Chiny
  • Kategoria: Horror
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Oddział 731 / Hei tai yang 731 (1988)

Opis:

Jap­onia w jeden­aście lat po odrzu­ceniu w 19­25 ro­ku przyj­ęcia genew­skich waru­nków odno­śnie br­oni chemi­cznej, two­rzy oddz­iał 73­1. Oficj­alnie je­st to jedn­ostka odpowie­dzialna za oczysz­czanie wo­dy. Jed­nak pra­wda o działal­ności komp­leksu je­st zupe­łnie in­na. Przepro­wadzane są w ni­ej okr­utne eksper­ymenty na chińs­kich jeńc­ach i cywi­lach w ce­lu twor­zenia br­oni chemi­cznej. Ogląd­ając ten fi­lm nal­eży pamię­tać, że przeds­tawione w nim wydar­zenia dzi­ały si­ę napra­wdę.

Komentarze

Dodaj komentarz