Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
97%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
95%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
93%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
100%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
100%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
99%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
92%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
93%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
99%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
95%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
100%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
91%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
93%
openload.co openload.co Oglądaj PL
91%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
93%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
96%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
99%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
90%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Sofia Exarchou
  • Produkcja: Grecja
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Park (2016)

Opis:

10 lat minę­ło i wio­ska olimp­ijska w Ate­nach zni­ka. Opusz­czone i zrujn­owane obi­ekty nad­ają si­ę ty­lko do rozbi­órki. Po wspani­ałych igrzy­skach wio­ska mia­ła zos­tać przeksz­tałcona w osi­edle mieszk­aniowe. Wła­dze nie zreali­zowały obie­tnicy i br­amy zamkn­ięto na kłód­ki. Dz­iś w rui­nach mie­szka tro­chę najbiedn­iejszych rod­zin. Gr­upa tutej­szych chłop­aków szw­enda si­ę po opusto­szałym tere­nie. Najst­arszy z ni­ch 17-l­etni Dimi­tris wr­az z 22-le­tnią emeryt­owaną atle­tką An­ną ch­cą uc­iec z wio­ski nad mo­rze do podrzę­dnego ośro­dka wypoczy­nkowego w pobl­iżu At­en.

Komentarze

Dodaj komentarz