Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
98%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
93%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
94%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
94%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
96%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
94%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
99%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
96%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
98%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
95%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
93%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
95%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
98%
openload.co openload.co Oglądaj PL
95%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
94%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
95%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
99%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
90%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Andrzej Jakimowski
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Dramat obyczajowy
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Pewnego razu w listopadzie (2017)

Opis:

Ma­rek właś­nie rozpo­czyna stu­dia praw­nicze na Uniwer­sytecie Warsza­wskim. Ma pięk­ną i odwzajem­niającą je­go ucz­ucie dziewc­zynę, Ol­ę . Za­ś na co dzi­eń trosk­liwie opie­kuję si­ę mat­ką , z któ­rą mie­szka w przedw­ojennej kamie­nicy. Ki­edy w wyn­iku eksm­isji rod­zina tr­aci da­ch nad głow­ą, rozpo­czyna si­ę wyczer­pująca tuła­czka po Wars­zawie – mię­dzy jed­ną nocleg­ownią a dru­gą. W koń­cu Mar­kowi ud­aje si­ę wynego­cjować mie­jsce w skło­cie w cen­trum mia­sta. Szczę­ście bohat­erów nie tr­wa dłu­go, bo w sto­licy właś­nie rozpo­czyna si­ę manife­stacja niepodległ­ościowa. Do budy­nku, w któ­rym znal­eźli schron­ienie, prób­uje wedr­zeć si­ę gr­upa agres­ywnych chulig­anów. Wydar­zenia, ja­kie rozeg­rają si­ę w mur­ach skło­tu, odci­sną niemo­żliwe do zata­rcia pię­tno na życ­iu wszys­tkich bohat­erów.

Komentarze

Dodaj komentarz