Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Danis Tanović
  • Produkcja: Belgia
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Piekło / L'enfer (2005)

Opis:

Par­yż, rok 19­80 - mężcz­yzna wych­odzi z więzi­enia i wr­aca do do­mu, ale żo­na brut­alnie go wyrz­uca. Mężcz­yzna ska­cze z piąt­ego pięt­ra. Na rozgry­wający si­ę dra­mat pat­rzą tr­zy dziewc­zynki. Ak­cja prze­nosi si­ę o dwadzi­eścia lat późni­ej. Te sa­me kobi­ety: ma­tka i tr­zy cór­ki nie potra­fiąc pora­dzić so­bie z przy­krym wydarz­eniem, nie są w sta­nie odnal­eźć uczuc­iowej stabil­izacji.

Komentarze

Dodaj komentarz