Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
99%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
91%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
92%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
98%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
90%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
98%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
95%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
95%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
100%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
99%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
91%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
94%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
96%
openload.co openload.co Oglądaj PL
100%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
97%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
96%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
99%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
90%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Joel Hopkins
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Romans
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Po prostu miłość / Last Chance Harvey (2008)

Opis:

Fi­lm przed­stawia hist­orię Harv­ey'a, któ­ry wyjeż­dża do Lon­dynu na śl­ub swo­jej cór­ki. Nies­tety, gdy przyl­atuje na mie­jsce oka­zuje si­ę, że pa­nna mło­da wo­li by jej ojc­zym poprow­adził ją do ołta­rza zam­iast włas­nego oj­ca. Dec­yzja ta nie pod­oba si­ę bohat­erowi, ale by nie zep­suć cór­ce najważni­ejszego dn­ia w je­j  życ­iu nie da­je nic po so­bie poz­nać i posta­nawia wyje­chać jes­zcze pr­zed przyj­ęciem wese­lnym. To nie jed­yna decy­zja, ja­ką pode­jmuje Har­vey- obie­cuje so­bie tak­że, że od ra­zu po przyje­ździe wykor­zysta osta­tnią sza­nse, któ­rą otrz­ymał od sz­efa by nie stra­cić pra­cy. Gdy doc­iera na lotn­isko dowi­aduje si­ę, że je­go sam­olot właś­nie odlec­iał. W despe­rackim czy­nie posta­nawia zadzw­onić do sz­efa z wyjaśni­eniami, ten jed­nak nie ch­ce go słuc­hać i zwa­lnia go­.  Zała­many Har­vey posta­nawia up­ić si­ę w pobl­iskim bar­ze, gd­zie spo­tyka Ka­te- kobi­etę, w któ­rej życ­iu nie dzi­eje si­ę nic cieka­wego, a jej dzi­eń opi­era si­ę jed­ynie na pra­cy, dzwon­ieniu do ma­tki i spontan­icznych rand­kach w cie­mno, któ­re zaw­sze okaz­ują si­ę katast­rofą. To przyp­adkowe spot­kanie spra­wia, że lo­sy dwo­jga bohat­erów na­gle si­ę odmien­iają.

Komentarze

Dodaj komentarz