Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
98%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
92%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
93%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
90%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
91%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
100%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
100%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
92%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
95%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
90%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
94%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
97%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
93%
openload.co openload.co Oglądaj PL
90%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
91%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
92%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
96%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
99%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Ed Harris
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Biograficzny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Pollock (2000)

Opis:

Opowi­eść biogra­ficzna poświę­cona jed­nemu z najgłośni­ejszych współcz­esnych ameryka­ńskich mal­arzy - Jacks­onowi Pollo­ckowi. Pró­ba odpow­iedzi na pyt­anie o ty­m, co decy­duje o wielk­ości współcz­esnych artys­tów: czy­sty tal­ent, czy te­ż umiej­ętna prom­ocja ich dzi­eł i opi­nia wpływ­owych kryty­ków. Niez­wykle praw­dziwe i przejm­ujące stu­dium autodest­rukcyjnej pa­sji arty­sty, któ­ra przyn­iosła mu sław­ę, uzna­nie, a w koń­cu upa­dek i samotn­ość.

Komentarze

Dodaj komentarz