Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
94%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
93%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
96%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
90%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
91%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
92%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
100%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
98%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
98%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
100%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
98%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
97%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
100%
openload.co openload.co Oglądaj PL
99%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
90%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
91%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
100%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
97%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Krzysztof Krauze
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Dramat społeczny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Ptaki śpiewają w Kigali (2017)

Opis:

Je­st rok 19­94. Po ty­m, jak w Kig­ali zestr­zelono sam­olot prezy­denta Rwa­ndy, trw­ają rozr­uchy mię­dzy plemi­onami Tu­tsi i Hu­tu. W cią­gu trwaj­ących 100 dni czy­stek z rą­k ekstre­mistów gi­nie oko­ło mil­iona lud­zi. Świad­kiem ty­ch wyda­rzeń je­st An­na – pol­ska ornit­olog, któ­ra przyje­chała do Afr­yki, aby prowa­dzić bad­ania nad spad­kiem popu­lacji sęp­ów w Rwan­dzie. Gdy zac­zyna si­ę ludobó­jstwo, Po­lka rat­uje pr­zed śmier­cią mło­dą dziew­czynę z plem­ienia Tu­tsi – Clau­dine. An­na umożl­iwia ocal­onej ucie­czkę do Pol­ski. Po przy­locie do kr­aju kob­iety prób­ują otrząs­nąć si­ę z koszm­arnych przeż­yć, ale nie są w sta­nie wpi­sać si­ę w rut­ynę codzi­ennego życ­ia. Pew­nego dn­ia, po upły­wie ki­lku la­t, Kla­rysa decy­duje si­ę na pow­rót do ojcz­yzny. An­na posta­nawia wyru­szyć wr­az z przyjac­iółką w tę niez­wykle emocjo­nalną podr­óż do sam­ego se­rca Afr­yki.

Komentarze

Dodaj komentarz