Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Ted Kotcheff
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Rambo: Pierwsza krew / First Blood (1982)

Opis:

Jo­hn Ra­mbo , wet­eran wo­jny w Wiet­namie podró­żuje od mia­sta do mia­sta szuk­ając sw­ych kole­gów z woj­ska. Ki­edy po proś­bie sze­ryfa Teas­le'a nie ch­ce opuś­cić miast­eczka, zos­taje areszt­owany. Wkró­tce jed­nak uci­eka i je­st got­ów prowa­dzić samo­tną woj­nę. Jed­yną oso­bą któ­ra mo­że go powstr­zymać je­st je­go da­wny dowó­dca Sam­uel Trau­tman ...

Komentarze

Dodaj komentarz