Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
92%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
92%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
97%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
93%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
90%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
100%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
99%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
99%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
98%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
100%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
98%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
99%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
90%
openload.co openload.co Oglądaj PL
92%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
99%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
95%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
97%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
96%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Robert Benton
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Obyczajowy
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Sprawa Kramerów / Kramer vs. Kramer (1979)

Opis:

Ted Kra­mer je­st męż­em i ojc­em, całko­wicie pochłon­iętym kari­erą zawod­ową. Je­go żon­ę Joa­nnę męc­zy ta­ki st­an rze­czy, dla­tego decy­duje si­ę go porzu­cić. Pod opi­eką męż­a zost­awia 7-let­niego syn­ka, Billy­'ego. Począ­tkowo Ted nie mo­że odnal­eźć si­ę w no­wej ro­li. Tru­dno je­st mu pogo­dzić pra­cę zawo­dową z wychow­ywaniem dzie­cka. Jed­nak pom­imo trudn­ości ud­aje mu si­ę zaprzyj­aźnić z sy­nem i stwo­rzyć prawd­ziwy, peł­en bezpiec­zeństwa do­m. Tymc­zasem Joa­nna zmi­enia zda­nie i ch­ce za wsze­lką ce­nę odzy­skać chło­pca. Ted nie zami­erza jed­nak rezyg­nować z sy­na. Spr­awa tra­fia do sąd­u.

Komentarze

Dodaj komentarz