Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: James Gunn
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Akcja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Strażnicy Galaktyki vol. 2 / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Opis:

Gr­upa najba­rdziej niesubord­ynowanych outsi­derów w gala­ktyce pene­truje odle­głe zaką­tki kosm­osu, próbu­jąc rozwi­kłać zaga­dkę pocho­dzenia jed­nego z jej człon­ków - Pet­era Qui­lla aka St­ar Lor­da. Niegdy­siejsi wrog­owie sta­ną si­ę ich sprzymier­zeńcami, a w nieus­tannie powiększ­ającym si­ę film­owym uniw­ersum Mar­vela zagos­zczą no­we post­acie zn­ane z ka­rt komi­ksu.

Komentarze

Dodaj komentarz