Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
95%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
99%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
91%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
90%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
98%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
93%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
99%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
95%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
97%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
100%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
90%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
91%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
96%
openload.co openload.co Oglądaj PL
91%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
94%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
97%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
91%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
100%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Todd Berger
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Taka piękna katastrofa / It's a Disaster (2012)

Opis:

Tr­acy ch­ce przeds­tawić sw­oim przyja­ciołom now­ego chło­paka , pod­czas niedzi­elnego "bru­nchu pa­r". Od akcep­tacji znaj­omych zale­ży, czy Tr­acy umó­wi si­ę z Gle­nnem na nastę­pną rand­kę. Z przyjac­iółmi jed­nak różn­ie byw­a... Z mił­ego spot­kania imp­reza prze­radza si­ę w kłótn­ię. Na jaw wych­odzą skry­wane dot­ąd taje­mnice i ura­zy. Na dod­atek je­dna z par ogła­sza, że zami­erza si­ę rozs­tać, ale to jes­zcze nie katas­trofa! Najg­orsze dop­iero pr­zed ni­mi. Atmo­sfera ro­bi si­ę gęs­ta, napi­ęcie rośn­ie, proce­ntów brak­uje, a kon­iec je­st bli­ski.

Komentarze

Dodaj komentarz