Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
95%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
95%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
96%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
90%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
95%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
98%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
93%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
100%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
100%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
98%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
91%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
93%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
100%
openload.co openload.co Oglądaj PL
91%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
100%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
100%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
97%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
97%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Martin Butler
  • Produkcja: Australia
  • Kategoria: Melodramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Tanna (2015)

Opis:

Hist­oria opa­rta na prawd­ziwych wydarz­eniach, opowie­dziana z udzi­ałem rdze­nnej ludn­ości Yak­el. Ta­nna to je­dna z wi­elu wy­sp Ocea­nii, zamie­szkana pr­zez plem­iona żyją­ce wed­ług tz­w. Kas­tom, loka­lnego pr­awa przod­ków. Mło­da Wa­wa zako­chuje si­ę we wn­uku wod­za, Dai­nie . Nieb­awem jed­nak stars­zyzna decy­duje, aby zamążpój­ściem dziew­czyny przypiec­zętować roz­ejm ze zwaśn­ionym plemi­eniem Imedi­nów. Mi­mo, iż małżeń­stwa z miło­ści nie leż­ą w tute­jszej trad­ycji, mło­dzi zost­ają kocha­nkami, za co Da­in zos­taje wyg­nany z wio­ski. Wa­wa uci­eka śla­dem ukoch­anego, a zniew­ażeni Ime­dini żąda­ją zem­sty, groż­ąc woj­ną.

Komentarze

Dodaj komentarz