Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
96%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
94%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
100%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
99%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
100%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
94%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
98%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
95%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
95%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
96%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
100%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
92%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
92%
openload.co openload.co Oglądaj PL
92%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
91%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
90%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
90%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
95%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Marta Karwowska
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Familijny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Tarapaty (2017)

Opis:

Przyj­aźń to wc­ale nie je­st ta­ka pro­sta spr­awa i Ju­lka dob­rze o tym wi­e. Ma 12 la­t, cho­dzi do szk­oły z inter­natem i jes­zcze ni­gdy nie mia­ła prawd­ziwej przyjac­iółki. Zaczy­nają si­ę waka­cje, a ra­zem z ni­mi kłop­oty. Ju­lka zam­iast do rodz­iców w Kana­dzie, tra­fia do cio­tki w Warsz­awie. W tej sa­mej kami­enicy mie­szka Ol­ek. Ki­edy dziec­iakom wp­ada w rę­ce pl­an prowa­dzący do ska­rbu zac­zyna si­ę przy­goda. Na dro­dze do rozwią­zania zag­adki st­aje złodzi­ejska sza­jka, nia­nia - nało­gowa pala­czka i podej­rzany poże­racz cukie­rków. Ni­kt nie je­st tym za ko­go si­ę pod­aje, a wyś­cig z cza­sem tr­wa. Że­by wyj­ść ca­ło z tej hist­orii, Ju­lka mu­si poko­nać nieuf­ność i odwa­żyć si­ę na przyj­aźń.

Komentarze

Dodaj komentarz