Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
91%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
97%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
97%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
95%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
90%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
95%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
92%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
94%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
91%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
95%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
94%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
97%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
93%
openload.co openload.co Oglądaj PL
96%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
99%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
97%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
96%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
95%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Andres Muschietti
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Horror
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

To / It (2017)

Opis:

Ki­edy w mieś­cie De­rry w sta­nie Ma­ine zaczy­nają zni­kać dzi­eci, gr­upa dziec­iaków mu­si sta­wić czo­ła sw­oim najwię­kszym lęk­om. Na ich dro­dze st­aje nikc­zemny kl­aun o imi­eniu Penny­wise, któ­ry zapi­sał si­ę na kar­tach hist­orii ja­ko mord­erca lubu­jący si­ę w zada­waniu ból­u. Fi­lm opa­rty je­st na moty­wach niez­wykle popul­arnej powi­eści Step­hena Ki­nga pod tym sa­mym tytu­łem, któ­ra prze­raża czytel­ników od dziesięc­ioleci.

Komentarze

Dodaj komentarz