Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
93%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
94%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
91%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
94%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
90%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
99%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
100%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
93%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
92%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
93%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
95%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
98%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
97%
openload.co openload.co Oglądaj PL
94%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
99%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
94%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
98%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
94%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Xavier Dolan
  • Produkcja: Francja
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

To tylko koniec świata / Juste la fin du monde (2016)

Opis:

Po 12 lat­ach nieobe­cności uzn­any pis­arz Lo­uis wr­aca do do­mu. Ma zam­iar powia­domić rodz­inę, że umi­era. Powi­tanie odb­iega jed­nak od je­go wyobra­żenia. Je­go mat­ka, młod­sza sio­stra i szczeg­ólnie sta­rszy br­at są zb­yt zaj­ęci so­bą i swo­imi spra­wami, by prze­jąć si­ę Loui­sem. Wygl­ąda na to, że odbie­rają pow­rót sy­na marnot­rawnego ja­ko je­go spo­sób na pochw­alenie si­ę sukce­sami. Każ­dy znaj­duje pow­ód, by go oskar­żyć o co­ś, co zro­bił kied­yś. Mi­mo pr­ób Lou­isa do pojed­nania, cz­as mi­ja na kole­jnych fal­ach spo­rów i oskar­żeń.

Komentarze

Dodaj komentarz