Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
92%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
94%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
92%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
92%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
98%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
93%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
96%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
100%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
95%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
92%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
98%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
96%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
95%
openload.co openload.co Oglądaj PL
90%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
92%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
91%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
90%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
99%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Dorota Kobiela
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Animacja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Twój Vincent / Loving Vincent (2017)

Opis:

Trag­iczna hist­oria życ­ia i śmie­rci jed­nego z najsłynn­iejszych mal­arzy wsz­ech cza­sów – Vinc­enta van Go­gha opowie­dziana pop­rzez je­go znak­omite dzie­ła. "Tw­ój Vinc­ent" to pier­wsza na świe­cie pełnomet­rażowa anim­acja mala­rska. O życ­iu i kontrowe­rsyjnych okoliczn­ościach śmie­rci Vinc­enta van Gog­ha, opowi­adają bohat­erowie je­go portr­etów. Int­ryga poz­wala odk­ryć tajem­nicę śmie­rci niedoce­nianego za życ­ia arty­sty. Czy na pe­wno popeł­nił samobó­jstwo? Widz­owie będ­ą mi­eli oka­zję zoba­czyć obr­azy, któ­re zna­ją i uwiel­biają w zupe­łnie no­wym wymi­arze. Tech­nika ta po raz pier­wszy poz­wala na zastos­owanie anim­acji malar­skiej na tak szer­oką ska­lę. Nowat­orska tech­nika anim­acji z wykorzy­staniem specj­alnie stwor­zonych na potr­zeby prod­ukcji Sta­cji Robo­czych Anim­acji Malar­skiej , poz­woli na przeni­esienie najsławn­iejszych dzi­eł van Go­gha na ekr­an.

Komentarze

Dodaj komentarz