Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Larry A. McLean
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Przygodowy
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Vanished: Left Behind - Next Generation (2016)

Opis:

Na Zi­emi nieocze­kiwanie znik­nął mil­iard lud­zi. Nasto­letnia Ga­bby zmus­zona je­st za wcze­śnie wej­ść w dorosł­ość. Wr­az z zabiega­jącymi o jej wzgl­ędy Jos­hem i Fly­nnem or­az swo­ją młod­szą sios­trą, prób­uje spro­stać niecod­ziennym wyzwa­niom. Gru­pa, któ­rą twor­zą, znal­azła si­ę z dn­ia na dzi­eń w niebezp­iecznym, no­wym świe­cie.

Komentarze

Dodaj komentarz