Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Boris Damast
  • Produkcja: Austria
  • Kategoria: Biograficzny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Vivaldi (2015)

Opis:

Fi­lm przed­stawia wcz­esne życie sł­ynnego Ant­onio Vivaldieg­o, który ja­ko mło­dy ksi­ądz zdecy­dował si­ę zos­tać nauczy­cielem muz­yki w szk­ole dla nieślu­bnego dzi­ecka luksu­sowej prost­ytutki Ven­ice.

Komentarze

Dodaj komentarz