Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
97%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
90%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
100%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
96%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
94%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
91%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
100%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
95%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
96%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
100%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
100%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
95%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
99%
openload.co openload.co Oglądaj PL
90%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
92%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
95%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
95%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
98%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Adam Goldberg
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Komedia
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Za nic w świecie / No Way Jose (2015)

Opis:

Ad­am Gold­berg wystę­puje ja­ko mu­zyk "Jo­se" St­ern zmaga­jący si­ę z nadcho­dzącą nieubł­aganie 40-­ką i związ­kiem, któ­ry znal­azł si­ę na rozdr­ożu. Gd­y, po odkr­yciu je­go mroc­znego sekr­etu, wyr­zuca go narze­czona, świ­at mu si­ę wa­li. Nie maj­ąc inn­ego wyjś­cia, Jo­se mu­si si­ę zatrz­ymać w chaot­ycznym do­mu całko­wicie odd­anej dzie­ciom przyjac­iółki, któ­rej życ­ie tak­że si­ę rozp­ada. Osamo­tniony Jo­se sz­uka ra­dy u daw­nych przyja­ciół, w swo­jej dysfun­kcyjnej rodz­inie i u był­ej dziew­czyny, alkoho­liczki. Wszy­stkie wysi­łki są po to, by odnal­eźć sie­bie, muz­ykę i mo­że wres­zcie miło­ść swo­jego życ­ia.

Komentarze

Dodaj komentarz