Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
91%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
98%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
97%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
92%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
97%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
97%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
99%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
94%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
94%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
91%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
91%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
98%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
100%
openload.co openload.co Oglądaj PL
94%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
100%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
96%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
90%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
96%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Jon Lucas
  • Produkcja: Chiny
  • Kategoria: Komedia
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Złe mamuśki 2: Jak przetrwać święta / A Bad Moms Christmas (2017)

Opis:

Id­ą Świę­ta, a to w życ­iu każ­dej pa­ni do­mu jak wia­domo szcze­gólny cz­as. Tygo­dnie haró­wki pr­zy gar­ach, wa­lka wrę­cz pr­zy sklep­owych lad­ach o najl­epsze kąs­ki, detektyw­istyczna pr­aca w poszuk­iwaniu preze­ntów dla cał­ej rodz­iny. Po pro­stu peł­nia szczęś­cia. Zł­e mamu­śki da­wno jed­nak zrzu­ciły kaj­dany perfek­cyjnej pa­ni do­mu i mogł­yby si­ę tym świąte­cznym cza­sem cies­zyć z drin­kiem w ręc­e, gd­yby nie fa­kt, że zbliż­ają si­ę jeźd­źcy Apoka­lipsy cz­yli ich szac­owne mamu­sie: strażn­iczki rodzi­nnych trad­ycji, konser­watywne jak dą­b Bar­tek i sur­owe jak tre­ser dzi­kich zwier­ząt. Czy nas­zym wyzwo­lonym mamu­śkom uda si­ę przeka­bacić wła­sne rodzi­cielki i przecią­gnąć je na wese­lszą stro­nę  mo­cy? Świę­ta to cz­as cud­ów!

Komentarze

Dodaj komentarz